�inli ve �niversiteli amc��� rokettube porno film

�inli ve �niversiteli amc��� rokettube porno film

Flash player yukleyin
FaceBook ta paylas
 • Baslik : �inli ve �niversiteli amc��� rokettube porno film

 • S�re : 35:19

 • Izlenme : 14330

 • Tarih : 15.10.2012

 • A�iklama : Seher ablaya tan�d���mdan beri, ki ilk g�rd���m g�n tangas�n� farketmi�tim, ilgim vard�..�nceleri masumca bi ilgi sonradan tam bir arzuya d�n��t� ��nk� seher abla da bana kar�� hep a��r� yak�nd�..�p�c�kler, can�ml� a�k�ml� konu�malar..zaman i�inde ben de ona ayn� tarzda cevap vermeye ba�lad�m.art�k f�rsat kollamaya ba�lad�m. birg�n amcam b�roda yokken denk gittim..o g�n gelmeyecekti.seher abla da tekti..o kadar heyecanlanm��t�m ki �nce ne yapaca��m� �a��rd�m..ama seher abla hareket ve s�ylemler ile ban a�ok yard�mc� oldu.sohbet havadan sudan konularla a��ld� ama seher ablan�n ben dost hayat� ya�amayan kar� de�ilim yeter ki kar��mdaki d�r�st olsun �eklindeki a��klalar�na geldi.bu arada pencerinin �n�nde domalmalar ba�lad�..g�t�n� bana sergiliyordu..g�n�n tek eksi�i giyimiydi..pantolon ve kazak giymi�ti..i�imden bu orospuya bi etek bi de g�mlek al�p gelsem mi diye d���n�rken, hi� de�ilse i�inde ince siyah bi �orap olsa diye ge�irdim..kafaya koymu�tum art�k sikecektim onu..ama o an �eytan d�rtt� ve g�zelce de�il d��man�n� siker gibi sik dedim i�imden.. ()uygun an� kollarken seher abla masaya oturup bacaklar�n� aralad�..orada resmen bir m�knat�s var gibiydi..an�nda i�ine do�ru hareket ettim.kaza��ndan pantolonunna d��en t�yler temizler gibi yap�p elimi baca��na yerle�tirdim.sonra da di�erini..onunda surat� k�rm�z�yd�..olaya girmek i�in en g�zel sohbet akl�ma geldi o an. seher abla hala tanga giyiyor musun? diye sordum..sen nereden biliyorsun tanga giydi�imi? dedi g�rd�m ben? dedim g�lerek. ne zamandand�r beni diizliyorsun sen? diye sorunca o g�zel g�t� kim dikizlemez abla ilk g�rd���m g�nden beri elbette!!! diye cevaplad�m. yaln�z bunlar� s�ylerken ki ses tonum seher ablay� korkutmu�tu.sanki ona yapmay� d���nd�klerimi hissetmi�ti ama durmad�..zaten o an ellerim kal�alar�na dayanm��t�..dudaklar�na yava��a yakla�t�m..g�zlerimiz temas etti�i an yap���p s�m�rmeye ba�lad�m.kalp at��lar�m�z ve nefes al�� veri�lerimiz h�zlanm��t�.ama �nce seher ablay� ba��na gelecekleri farkettirip kokutma laz�md�..ben onu sert sikerken o da tecav�ze u�rar gibi olmal�yd�:) bu g�n senin i�ini d���na ��karacam abla sikilmedik deli�in kalmayacak dedim.o da tamam a�k�m rahat ol..yava� yava� yap dedi.surat�na bak�p pis pis s�r�tarak yava� m�..am�n� g�t�n� bir edecem senin seher ablaa ka� zamand�r bu an� bekliyordum diye cevaplad�m.. susakald�..bense �st�ndekileri soymaya ba�lad�m..y�rtmama ramak kalacak �ekilde..�okta gibiydi..istedi�im k�vama gelmi�ti..�st�ndekileri soyunca ensesini boynunu ve melerini emmeye �s�rmaya ba�lad�m..ben �s�rd�k�a ac�yla kar���k zevkten inleme sesleri ��kar�yordu.ben de soyundum..ablay� masadan indirdim..gerisini sen soy bakal�m..alt�ndakileri ��kar�nca hayallerim suya d��t�..alt�nda �orap yoktu ��r�l��plakt�k..off yavrum tahmin etti�im gibi ats�n at..�le bi sikecem ki seni..unutamayacaks�n dedim..yalamaya ba�lad�m her yerini..ses ��karm�yordu, hafif�e kar��l�k veriryordu.ama am�n� sular�ndan azd��� belliydi..tahmin etti�im gibi korku azd�rm��t� iyice seher ablay�..yalama k�sm� bitince aya�a kalkt�m ve sa�lar�ndan tutarak: seher abla daha ate�li ol bu ne..bekledi�im kadar azg�n ��kmad�n serbest b�rak kendini dedim..ne istersin erke�im dedi a� da a�z�na vereyim g�zelce dedim. a�z�n� a��nca kok�ne kadar sokmaya ba�lad�m ara s�ra bo�az�na kadar girince seher abladan �hhh diye inlemeler geliyordu ve g�zleri de ya�armaya ba�lam��t�.ama elleri de kal�alar�mda ve bacaklar�mda geziyordu..tam istedi�im k�vamdayd�.5 dakka yalatt�ktan sonra koltu�a bi uzan bakal�m dedim yatt�..aferin b�le her denileni yap fazla yanmaz can�n dedim.am�n� yalamaya ba�lad�m bi g�zel..()sulanm��t� zaten sadece azd�rmakt� ama�..kafam� kald�rd�m seher abla en �ok hagi pozisyonda vermeyi seviyorsun diye ordum o da farketmez sen istedi�in pozisyonda sikebilirsin dedi..o zaman k�pek gibi d�rt ayak �st�ne dur bakal�m dedim hemen d�nd� koltu�un �zerinde bir at vard� resmen hi� beklemeden arkas�na ge�tim kal�alara bi iki sert �aplak att�m..ahhh diye ba��rd�.sikimi am�na dayay�p k�kledim..ohhhh diye kula��na inledim..yavrum benim bu ne g�zel am deyip devam ettim k�klemeye..h�z�m� her vuru�ta artt�rd�m �yle ki her vuru�ta �hh �hh diye ses ��krmaya ba�lad� seher abla..10 dakka gidip gelirken arada �aplaklar at�yor, sa�lar�ndan kavray�p kendime do�ru �ekiyor ve g���s uclar�n� s�k�yordum sonunda ��kar�p s�rt�na patlad�m koltu�a y���ld�m..o da y�z �st� d��t�..2-3 dakka sonra gidip s�rt�n� temizledi.gelip k�lotuu giyip s�tyenin takmaya y�nelince kalk�p kolundan yakalad�m nereye seher abla..bu acelen niye? dedim. bitmedi mi daha? diye sorunca ne bitmesi yeni ba�l�yor..az diz ��kte yalamaya ba�la dedim..diz ��k�p sikimi yalamaya ba�lad�..kafas�ndan tutup h�zland�rd�m..bu sefer sen muamele �ekeceksin ben sikmeyecem a�z�n� dedim..gidip gelmeye ba�lad�..y�z� korkmu� gibiydi ama yine elleri da��aklar�m� ok�ay�p bacaklar�mda geziyordu..aferin aferin dedim. sikim sertle�ince aya�a kald�rd�m..kucaklad���m gibi masaya yat�rd�m..bakal�m omuz bacak ho�una gidecek mi dedim.ayak bileklerinden tutup omuzlar�ma koydum..ellerimi yava��a bacaklarnda gezdirdikten sonra sikimi eline verip.( )�imdi g�zelce deli�ine yerle�tir bakal�m dedim..g�zleri kapal� dedi�imi yapt�..yerle�tirip elini �ekince h�zl� �ekilde k�kleyip gidip gelmeye ba�lad�m.o pozisyonda am�n�n en derinlerine kadar indi�imden g�zlerini s�kmaya ba�lad� ve iniltiler ��kard�..bense keyifle onu beceriyordum..ben pompalad�k�a koca memeleri yukar� ��k�p iniyordu..10 dakka gidip geldikten sonra onu masada ters �virdim arkas�na ge�ip: bu g�t� siktirdin mi hi� abla diye sordum, hay�r dedi..iyi bekaretini ben bozacam desene dedim..yapma art�k dedi ama durmaaya niyetim yoktu..merak etme can�n yanacak ama sonra zevk alacaks�n ablam benim dedim.g�t deli�ini t�k�r�kleyip parmaklamaya ba�lad�miki parma��mla yeterli geni�lemeyi sa�larken bi daha sana vermeyecem dedi seher abla.tam o c�mlesini bitirirken ben de kafas�n� g�t deli�ine soktum.!!!�ghhhh!!! idye inledi..bekledi�im gibi zor olacakt�..seher abla can havliyle dur yapma diye yalvar�rken ben bi yandan k�kl�yor bi yandan da kal�alar�n� �aplat�yordum..inlemeleri daha y�ksek sesli ��kmaya ba�lam��t�..di�lerini s�kyordu 3 dakka u�ra�t�ktan sonra k�k�ne kadar sokmay� ba�arm��t�m.surat� k�pk�rm�z�yd� zor k�sm� atlatt�n can�m bundan sonra kendini b�rak ki zevk alas�n dedim..biraz gev�etince g�t�ne pompalamaya ba�lad�m kendinden ge�meye ba�lad�..dudaklar�n� �s�r�yordu art�k..g�t�n�n i�inde gezinti yaparken nas�l g�tten sikilmek ho�una gitti mi yavrum diye sordum hmmmm �ok ho� ahhhh.. diye cevap verebildi 10 dakka sonra g�t�nden ��kard�m sikimi..sa�lar�ndan kavray�p surat�n� �evirdim ve yala bakal�m..az��na bo�alacam dedim..bithap bi halde yere ��melip yalaya ba�lad�..1-2 dakka sonra o s�cak diline dayanamay�p bo�ald�m..daha do�rusu a�z�na patlad�m..genzine ka�an ks�mlar� hari hepsini lavaboya t�k�rd�..elini y�z�n� y�kay�p geldi.. abla kusura bakma yumu�ak olsun isterdim ama azd�rd�n beni dedim. �nemli de�il a��k�m..ben de b�le yapars�n in�allah diye �mit ediyordum s�per oldu dedi.birer sigara i�tikten sonra gel son bi yala bakim dedim..sa�olsun g�zelce bi muamele �ekti.toparlan�p evlerimize gittik..

VIDEO'YU HEMEN INDIR

Bu videoya oy verebilirsiniz.

Toplam Oylanma: 38 (Puan: 149)

HEMEN YORUM YAP


 • ne siktim kad�n�

  �orap Y�z�ndenMerhabalar size k�lotlu �orap hayranl���m y�z�nden ba��ma gelenleri anlat�cam. Ad�m bora etilerde oturan zen...

  ne siktim kad�n�
  pornocu
 • �anl� yolculuk

  E�imin D�rt Arkada��Ben degisik seks yapmaktanda hoslanirim. �zellikle k�lelik yapmak ve cezalandirilmak �ok hosuma gider....

  �anl� yolculuk
  �ahin a�kadam�
 • �hanet sadece s�zlerdedir.

  Eski kiz arkadasimin Aile k�lesiydimIsvicreden merhaba ben 20 yaslarinda bir kamyoncuyum. Benim eski kizarkadasim beni dog...

  �hanet sadece s�zlerdedir.
  dik duran
 • S�n�fta ��retmenle seks

  ESARBLI KOMSUSelam arkadaslar, basimda gecen m�this sex hikayesi bu siteden kaynaklanmasi gerek, takip ettigim g�nden beri...

  S�n�fta ��retmenle seks
  cafer �ubu�u uzun

�STAT�ST�KLER

 • Kategoriler: 13
 • Yorumlar: 1383
 • Toplam izlenme: 73391275
 • Hikayeler: 5