Orgazm %100 T�rk hatunlar

Orgazm %100 T�rk hatunlar

Flash player yukleyin
FaceBook ta paylas
 • Baslik : Orgazm %100 T�rk hatunlar

 • S�re : 28:21

 • Izlenme : 13158

 • Tarih : 11.08.2012

 • A�iklama : Ben alpercan 1.80 boyunda kumral sa�l� kaverenqi q�zl� 70 kg 20 yas�nda atletik v�c�tl� biriyim. Bir muhasebe b�rosunda �n muhasebe eleman� olarak �al���yordum. G�nlerden bir g�n �irketimize yine bir in�aat firmas�nda in�aat m�hendisi olarak �al��an ayla ad�nda gen� bir bayan geldi patronlar�m�n odas� m�sait olmad���ndan dolay� kendi odama ald�m ve bir s�re bekletece�imi s�yledim. Oda memnuniyetle kar��lad� bir �eylerler ikram etmek istedim so�uk bir�eyler almak istedi�ini s�yledi bu arada so�uk bir�eyler i�erken havadan sudan konu�tuk bu ara da �ok �ekici ve al�ml� bir bayand�. Yakla��k 1 saat falan konu�tuk baya�� birbirimizi tan�d�k bekar oldu�unu ve hayat�nda bir bayan olmad���n� s�yledi ayn� �ekilde benim de hayat�mda biri olmad���n� s�yleyince hafif bir g�l�mseme g�sterdi.Tam bu s�rada patronlar�m�n odas� m�sait olunca i�eri ge�ebilece�ini s�yledim ve sonra g�r���r�z dedi i�eri ge�ti bu arada ben de tabi neden olmas�n dedim ve i�eri ge�ti.��eride yakla��k yar�m saat falan patronumla g�r��t�kten sonra d��ar� ��kt� ve banad��ar�da g�r��menin m�mk�n olup olmayaca��n� s�yledi ve bende hafif �ekinerekten biraz durduktan sonra m�sait bir g�n�mde m�mk�n olaca��n� s�yledim ve birbirimize telefonlar�m�z� verip m�sait bir zamanda g�r��mek �zere dedik ve b�rodan ayr�ld�.Aradan iki g�n ge�ti ve ben dayanamayarak �lker i arad�m ve ak�am 5 sular�nda m�sait olup olmad���n� sordum ve m�sait oldu�unu s�yledi ve ak�am 5 sular�nda beni i�yerinden alaca��n� s�yledi ve telefonu kapatt�k.Bu arada bende s�slenip haz�rlan�yordum saat 5 oldu ve telefonum �ald� i�yerimin �n�nde oldu�unu s�yledi bende hemen ��kaca��m� s�yledim ve a�a��ya indim.Beni g�r�nce hemen arabadan indi ve yan�ma geldi kap�y� a�t� ve ben bindikten sonra kap�y� kapatt� bana bildi�im g�zel restturantlardan rahat edebilece�im yerleri sordu bende bildi�im bir yer yok dedim o zaman benim vbildi�im bir yer var dedi o zaman oraya gidelim dedi bende tamam dedim.Resturanta gittik yemek yerken bir�eyler i�ip i�meyece�imi sordu ve bende bir bardak k�rm�z� �arap olabilir dedim ve �araplar�m�z geldi bu arada �ok kibar ve g��l� ve yak���kl� bir erkek ti i�kileri i�tikten sonra art�k rahat rahat konu�up kahkahlar at�yorduk.() bu arada saat gecenin 12 olmu�tu i�kinin de vermi� oldu�u cesaretle resturanttan kalt�k ve beni evimin nerden oldu�unu sordu seni evine b�rakay�m dedi bende arkada��mla kal�yorum dedi arkada��mda bir ka� g�nl���ne �ehir d���nda evde �uan tek kald���m� s�yledim evin �n�ne geldik ve ben arabadan indim ama yine i�kinin cesaretiyle yukar� ��k�p birer kahve i�meyi teklif ettim hemen kabul etti yukar� ��kt�k kahveleri i�erken birbirimizin g�z�ne dikkatlice bak�yorduk ve �pi�meye ba�lad�k etli dudaklar� ile sanki dudaklar�m� par�al�yor dillerimi yiyip bitiriyordu bu arada elide am�m�n �zerinde geziniyordu.Bir anda nas�l oldu�unu anlamadan �zerimdeki ti��rt� bir hamlede ��kartt� ve g���slerimi �pmeye ba�lad� bende tabi bu arada yerinden f�rlamak �zere olan aletini rahatlatmak i�in fermuar�n� a�t�m ve sikini d��ar� ��kartt�m. aman tanr�m buda neydi b�yle hayat�mda bu kadar b�y���n� hi� g�rmemi�tim.�kimizde yatak odas�na ge�ip ��r�l��plak olduktan sonra siki�meye ba�lad�k o benim am�m� ben o nun sikini yal�yorduk ama benim dayanacak g�c�m kalmam��t� art�k bir an �nce o m�thi� �eyi i�imde istiyordum ve kula��na yava�ca s�yledim hadi art�k sok dedim oda bir hamlede hepsini i�ime soktu aman tanr�m o kadar �ok can�m a��yorduki ama vermi� oldu�u zevk yetiyordu sanki am�m par�alan�yordu am�m�n dudaklar� iyicene gerilmi�ti ve o kadar h�zl� girip ��k�yorduki bir an �lece�imi sand�m ve o kadar g��l� bir erketi ki ilker ancak o bukadar beni sikebilirdi yanan am�m� ba�ka kimse s�nd�remezdi am�m sanki par�alan�yordu ama zevkten ikimizde ���l�k at�yorduk derken ikimizde ayn� anda bo�al�p yata��n �st�ne y�k�l�p kald�k ve sonra birer sigara i�tikten sonra �lker banyoya gitti ve banyodan �o�kt�ktan sonra gitmesi gerekti�ini sabah erkenden �ehir d���na gitmesi gerekti�ini s�yledi o na bu geceyi ya�att���m i�in bana te�ekk�r etti ve bir daha ne zaman g�r��ebilir dedi bende her zaman g�r��ebilece�imi s�yledim �ehir d�i�ndan gelir gelmez beni arayaca��n� s�yledi be duda��ma bir �p�c�k kondurup evden ��kt�.

VIDEO'YU HEMEN INDIR

Bu videoya oy verebilirsiniz.

Toplam Oylanma: 30 (Puan: 123)

HEMEN YORUM YAP


 • ne siktim kad�n�

  �orap Y�z�ndenMerhabalar size k�lotlu �orap hayranl���m y�z�nden ba��ma gelenleri anlat�cam. Ad�m bora etilerde oturan zen...

  ne siktim kad�n�
  pornocu
 • �anl� yolculuk

  E�imin D�rt Arkada��Ben degisik seks yapmaktanda hoslanirim. �zellikle k�lelik yapmak ve cezalandirilmak �ok hosuma gider....

  �anl� yolculuk
  �ahin a�kadam�
 • �hanet sadece s�zlerdedir.

  Eski kiz arkadasimin Aile k�lesiydimIsvicreden merhaba ben 20 yaslarinda bir kamyoncuyum. Benim eski kizarkadasim beni dog...

  �hanet sadece s�zlerdedir.
  dik duran
 • S�n�fta ��retmenle seks

  ESARBLI KOMSUSelam arkadaslar, basimda gecen m�this sex hikayesi bu siteden kaynaklanmasi gerek, takip ettigim g�nden beri...

  S�n�fta ��retmenle seks
  cafer �ubu�u uzun

�STAT�ST�KLER

 • Kategoriler: 13
 • Yorumlar: 1383
 • Toplam izlenme: 73400699
 • Hikayeler: 5