�niversiteye yeni ba�layan azg�n ruslar ayn� g�n i�inde tan���p siki�meye ba�l�yor

�niversiteye yeni ba�layan azg�n ruslar ayn� g�n i�inde tan���p siki�meye ba�l�yor

Flash player yukleyin
FaceBook ta paylas
 • Baslik : �niversiteye yeni ba�layan azg�n ruslar ayn� g�n i�inde tan���p siki�meye ba�l�yor

 • S�re : 7:53

 • Izlenme : 10214

 • Tarih : 17.04.2013

 • A�iklama :  merhaba ben adana da ya�ayan 21 ya��nda am manya�� biriyim benim 19 ya��nda sex tanr��as� bir ye�enim var ad� se�il ablam�n k�z� olan bu ye�enimle aram�z �ok iyidir biz adana da oturuyoruz ablamlarda izmir de ama her yaz ya onlar bizde olur yada biz onlarda   neyse biraz �u sex tanr��as� ye�enimin v�cudunu anlatay�m se�il yuvarlak orta boy kal�alara sahip g���s u�lar� dik ve portakal b�y�kl���nde uzun boylu s�tun bacakl� bir afet  yine bizim izmire gitti�imiz bir yaz ay�yd� ablamlara gideli 1 hafta olmu�tu eni�tem bizimkileri ve ablam� al�p fuara g�t�recekti se�il arkada��n�n do�um g�n� partisi oldu�unu s�yleyip onlarla gitmedi ben se gitmek istemedi�imi s�yleyip evde kald�m se�ille beraber 1-2 saat oturup sohbet edecektik ak�ama do�ru se�ili akada��n�n do�um g�n� partisine b�rakacakt�m  tabi ben bu sexi ye�eni daha �nceden de sikme arzusuyla yan�ptutu�uyordum benim i�in �ok uygun f�rsat gelmi�ti adana dayken se�ilin �zerinde kullanmak i�in ald���m bayan azd�r�c� damlay� �antamdan ��kard�m  hava �ok s�cakt� ve se�ile so�uk bir�eyler i�ermisin  dedim bi kola al�r�m dedi ve hemen gidip mutfaktan kolay� getirdim tabi i�ine azd�r�c� damlay� gere�inden fazlaca damlatm��t�m kolam�z� i�ip televizyon izliyorduk kral tv yi a�t�m ve slow bi par�a ��km��t� se�ili aya�a kald�rd�m ve dans etme maksad�yla ok�ay�p azd�rmaya �al���yordum se�il dansederken allerini omuzlar�ma atm��  benim ellerimse se�ilin o m�thi� g�t�n�n 1 cm �zerinde belini kavram��t�m se�il ba��n� omzuma dayam��t� ve dansediyorduk ben ellerimi se�ilin belinden yava� yava� indirip kal�alar�n�n �zerine b�rakt�m se�ilden hi� bir tepki gelmeyince ufak ufak o s�per kal�alar� s�kmaya ba�lad�m biraz  sonra bir elimi arkadan dolay�p se�ilinbacak aras�na getirdim bir elim kal�as�nda, bir elim amm�nda dans etmeye devam ediyorduk ila�  etkisini g�stermi�tiki se�ilden inleme sesleri��kmaya ba�lad� hemen kafas�n� omuzumdan kald�r�p dudaklar�na yumuldum se�il ger�ektende �ok azm��t� ve dudaklar�m� par�alayacak gibi �p�yordu diliyle benim dilim bir olmu� gibi birbirine yap��m��t� se�ille ��lg�nlar gibi birbirimizin dudalar�n� yerken biryandan da amm�n� ok�uyordum oise benimkini d��ar� ��karm�� o narin elleriyle s�vazlamaya ba�lam��t� bile se�ili yere uzatt�m ve �zerindekileri bir ��rp�da ��kard�m dudaklar�ndan ba�lay�p ayak parmaklar�na kadar her taraf�n� g�zelce yal�yordumse�ilse amm�na girmem i�in bana yalvar�yordu ben se onu daha da azd�rmak istiyordum ve o sok dedik�e ben sikimi ondan ka��r�yordum ve amm�n� yal�yordum g�t deli�ine dilimi soktu�um zaman ise se�il art�k onu sikmem i�in ba��rarak ���l�k atarak yalvar�yordu hemen 69 a girip birbirimiz biraz daha yalad�k se�il ta��aklar�m�n hepsini a�z�na alm�� koparacak gibi yal�yordu sikimi �s�r�yordu art�k ben de dayanam�yordum ve se�ili kanepeye uzat�p bacaklar�n� omzuma ald�m sikimle se�ilin amm�na bir m�ddet badana �ektikten sonra bir hamlede k�zl���n� ald�m se�ilin amm�na girip ��kt�k�a se�il daha bi az�yordu 3 parma��n� birden g�t�ne sokuyordu benim parmaklar�m� da yarak emer gibi emiyordu se�ili kald�r�p domaltt�m ve 10 dakika kadar da arkas�nda n amm�n� siktim iyice 2 posta amm�nabo�ald�m ama se�il hala doymam��t� ilac�n etkisi sanki yeni ba�lam�� gibii yara�a hasret kar�lar gibi sikimi s�m�r�yordu se�il yera��m� yalay�p tekrar �aha kald�rd� ve onu bu kez kuca��ma al�p kuca��mda siktim 3 posta amm�na 3 posta g�t�ne att�m sonra ona hadi kal seni arkada��n gile b�rakay�m dedim hay�r dedi beni bug�n sabaha kadar sikeceksin biryere gitmem dedi  arkada��n� aray�p �z�r dileyerek gelemeyece�ini s�yledi sonra bende eni�temi aray�p ne zaman geleceksiniz diye sordum feribotla mu�laya ge�tiklerini bug�n gelmeyeceklerini s�ylediler benle se�il bu m�thi� haberin sevinciyle birbirimizin dudaklar�n� tekrar deli gibi yalamaya  ba�lad�k se�ili domalt�p harika g�t�n� yalamaya ba�lad�m dilim arka deli�inden i�eri girdik�e se�il inliyor  kendi amm�n� parmakl�yordu mis gibi kokan g�t�n� biraz daha yalad�ktan sonra ben kanepeye oturup se�ilide sikimin �zerine oturtup g�t deli�ine d�rd�nc� kez girdim ben kendimi b�rakm��t�m se�il sikimin �zerinde oturup kalkmaya ba�lam��t� g�t�ne 2 kez daha bo�ald�m ve kalk�p se�ilin k�zl�k kan�yla k�pk�rm�z� olan �rt�leri makinaya at�p yemek yemek i�in d��ar� ��kt�k d��arda yemek yerken bile rahat durmuyordu alm�� bi kere 23 l�k yarra��n tad�n� vazge�ermi :-) h�zla yeme�ini yedi ve hadi evdeki yemek daha g�zel eve gidelim dedi eve gelirken asans�rde de bi posta amm�na bo�ald�m ayak �st� saat 20:00 civar�yd�  o saatten sabah 9 a kadar ka� kez sili�tik hat�rlam�yorumsonra uyuduk ben uyand���mda bizimkiler gelmi�ti se�il hala uyuyordu gidip se�ilin amm�n� ok�ayarak dudaklar�ndan �perek uyannd�rd�m beni kendine do�ru �ekti dur k�z gelmi�ler dedim salona ge�tik ve bana day�c�m bug�n benle gelirmisin biraz dola�al�m dedi ve g�z k�rpt� ben de tabi �e�il dedim ve d��ar� ��kt�k hemen bi otele gidip otel odas�nda ak�ama kadar devam ettik ama otelde se�ille yanl�z de�ildik onuda sonra anlat�r�m hepinize bol siki�li g�nler tavsiye ederim ye�eninizi sikin ye�en sikmek kadar g�zel bi�iy yok en b�y�k hayalim 30-40 ki�inin se�ili sikti�ini, y�z�n� menilerle kaplad���n� g�rmek ve en b�y�k hayalim hepinizin ye�enini sikmek:-))))

VIDEO'YU HEMEN INDIR

Bu videoya oy verebilirsiniz.

Toplam Oylanma: 53 (Puan: 228)

HEMEN YORUM YAP


 • ne siktim kad�n�

  �orap Y�z�ndenMerhabalar size k�lotlu �orap hayranl���m y�z�nden ba��ma gelenleri anlat�cam. Ad�m bora etilerde oturan zen...

  ne siktim kad�n�
  pornocu
 • �anl� yolculuk

  E�imin D�rt Arkada��Ben degisik seks yapmaktanda hoslanirim. �zellikle k�lelik yapmak ve cezalandirilmak �ok hosuma gider....

  �anl� yolculuk
  �ahin a�kadam�
 • �hanet sadece s�zlerdedir.

  Eski kiz arkadasimin Aile k�lesiydimIsvicreden merhaba ben 20 yaslarinda bir kamyoncuyum. Benim eski kizarkadasim beni dog...

  �hanet sadece s�zlerdedir.
  dik duran
 • S�n�fta ��retmenle seks

  ESARBLI KOMSUSelam arkadaslar, basimda gecen m�this sex hikayesi bu siteden kaynaklanmasi gerek, takip ettigim g�nden beri...

  S�n�fta ��retmenle seks
  cafer �ubu�u uzun

�STAT�ST�KLER

 • Kategoriler: 13
 • Yorumlar: 1383
 • Toplam izlenme: 74889455
 • Hikayeler: 5